Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem ”Turnieju Gier Komputerowych”, który odbędzie się 17.03.2018 jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej, ul. Kałusa 3.
  2. Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne.
  3. Rejestracja osób do turnieju FIFA 17 trwa do 10.03.2018 r. Podstawą rejestracji do udziału w turnieju jest wypełnienie karty zgłoszenia, która dostępna jest na oficjalnej stronie imprezy (www.turniejfifa.pl). Rejestracja na stronie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedłożenie oświadczenia zgody rodzica, które należy pobrać ze strony, wydrukować, podpisać przez rodziców i złożyć, w dniu turnieju, u organizatora.
  4. Przystępując do rozgrywek, gracz zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie turnieju.
  5. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju i wyproszone z budynku szkoły. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są nieodwołalne.
  6. Przystępując do rozgrywek, gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
  7. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
  8. Podczas turnieju gracz będzie mógł skorzystać z własnego sprzętu w postaci pada, słuchawek. Wymieniony wyżej sprzęt powinien być zainstalowany na zasadzie Plug & Play. Nie dopuszcza się urządzeń, które wymagają skomplikowanej instalacji.
  9. Wszystkie zachowania, ze strony uczestnika, zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są zabronione. Skutkują one natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz pociągnięciem go do odpowiedzialności finansowej (w przypadku zniszczenia sprzętu).
  10. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków.
  11. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  12. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
  13. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
 2. ZASADY GRY
  1. W godzinach 8.30 - 8.55 osoby, które zgłosiły się do turnieju, powinny dostarczyć organizatorowi oświadczenie rodziców oraz przedstawić do wglądu legitymację szkolną w celu potwierdzenia danych złożonych w zgłoszeniu.
  2. Turniej zaczyna się o godzinie 9.00 (oficjalne losowanie par pierwszej rundy/drabinek turnieju i podanie oficjalnego minutowego harmonogramu zawodów).
  3. Mecze eliminacji rozgrywane będą w systemie pucharowym – B01 (osoba, która przegrywa swój mecz odpada z dalszej rozgrywki, a osoba wygrywająca przechodzi dalej), natomiast półfinały i finał odbędą się w systemie BO3, co oznacza, że osoba, która wygra dwa z trzech meczów, przechodzi dalej.
  4. Mecze będą rozgrywane na konsoli PS4 z dwoma padami podłączonymi do odbiornika TV lub do rzutnika multimedialnego.
  5. Uczestnikiem turnieju może być uczeń gimnazjum lub uczeń 7 klasy szkoły podstawowej.
  6. Ilość miejsc jest ograniczona do 64 uczestników.
  7. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej (Kto pierwszy ten lepszy).
  8. Gracz wybiera dowolną drużynę dostępną w grze FIFA17 (zakazuje się modyfikowania drużyn/zawodników w ustawieniach).
  9. Każdy uczestnik musi zgłosić się do organizatora nie później niż 10 min przed rozpoczęciem spotkania (w przeciwnym razie gracz zostaje zdyskwalifikowany).
  10. Gracze zobowiązani są do zachowania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest m.in. oszukiwanie podczas gry (tzw. cheating), używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować organizatora spotkania o zastosowaniu przez przeciwnika niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.
  11. 1Nad każdą z rozgrywek będą czuwać wyznaczeni przez organizatorów sędziowie. Będą oni obserwowali rozgrywki pomiędzy uczestnikami oraz zatwierdzali i przekazywali wyniki spotkań organizatorowi.
  12. Wyniki meczy będą zapisywane na stronie drabinkowej www.challonge.com/pl. Każdy gracz ma prawo do sprawdzenia stanu turnieju na stronie.
  13. Trzej najlepsi zawodnicy turnieju zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.
  14. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Organizator.
  15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Turnieju.